AC&G Estrategia e Innovación Empresalial

AC&G S.A. logo

AC&G Estrategia e Innovación Empresalial to organizacja z ponad 25 letnim doświadczeniem świadcząca usługi doradcze, zorientowane przede wszystkim na małe i średnie przedsiębiorstwa, pozyskiwane poprzez Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Izbę Handlową.

Rozwija projekty w ramach inicjatyw i programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych takich jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, czy Europejski Fundusz Społeczny.

Projekty AC&G ukierunkowane są na poprawę innowacyjności firm, w tym na rozwój klastrów, partnerstwa i sieci współpracy, jak również doradztwa w zakresie CSR oraz wprowadzania pojęcia CSR do strategii firmy. AC&G posiada doświadczenie w przeprowadzaniu analiz możliwości otrzymania certyfikatów CSR, ich doborze pod kątem działalności firmy, jak również przygotowaniu firm do procesu certyfikacji. Firma uczestniczy także w implementowaniu działań CSR
w przedsiębiorstwach.

Poznaj naszego drugiego partnera: Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości