Nabór na uczestniczki i uczestników warsztatów partycypacyjnych.

W dalszym ciągu trwa nabór na uczestniczki i uczestników warsztatów partycypacyjnych
z terenu województwa zachodniopomorskiego.

W dalszym ciągu trwa nabór na uczestniczki i uczestników warsztatów partycypacyjnych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy warsztatów muszą przynależeć do przynajmniej jednej grupy zawodowej z poniżej podanych:

 • pracodawcy
 • przedstawiciele pracodawców
 • przedstawiciele związków zawodowych
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego
 • pracownicy

Uczestnicy warsztatów muszą reprezentować przynajmniej jedną z niżej wymienionych branż:

 • branżę ICT
 • branżę metalową
 • branżę spożywczą
 • branżę turystyczną

Istotnym kryterium doboru jest brak doświadczenia w obszarze CSR oraz zainteresowanie tematyką
i wdrożeniem CSR. W warsztatach biorą udział eksperci hiszpańscy. Wszystkie warsztaty będą organizowane w miejscach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie na załączonym formularzu zgłoszeniowym:

 • osobiście w Biurze Projektu lub pocztą na adres Biura Projektu:

  Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan
  ul. Ks. Warcisława I 20c/2
  71 – 667 Szczecin

 • osobiście w Biurze Partnera Projektu lub pocztą na adres Biura Partnera Projektu:

  Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  ul. Królowej Korony Polskiej 25
  70 – 486 Szczecin

 • drogą mailową, na adres: a.kaminska(at)lewiatan.biz lub zirzipszczecin(at)onet.eu

Tutaj możesz pobrać formularz zgłoszeniowy