Warsztaty partycypacyjne.

Do tej pory odbyły się trzy warsztaty partycypacyjne.

Do tej pory odbyły się trzy warsztaty partycypacyjne: w dniach 20-22 czerwca 2013 r. branża IT na Statku Ładoga w Szczecinie, 8-10 lipca branża spożywcza w restauracji Biesiadna koło Stargardu Szczecińskiego oraz 11-13 lipca branża metalowa w hotelu Panorama w Szczecinie.

Uczestnicy warsztatów wymieniali się doświadczeniami o swojej branży oraz ewentualnymi doświadczeniami ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Eksperci hiszpańscy przedstawiali metodologię wdrażania i pozyskiwania certyfikatów CSR i EFR w Hiszpanii.

W czasie dyskusji uczestnicy identyfikowali i określali priorytety oraz obszary działania każdej z grup interesu w danej branży, określali trudności we wdrażaniu CSR oraz korzyści wynikające
z zaimplementowania CSR w branży.

Szczegółowy kwestionariusz z pytaniami do dyskusji dostępny jest w zakładce materiały.