Wizyta studyjna w Madrycie w dniach 27 – 29 listopada 2013 r.

W dniach 27 – 29 listopada br. miała miejsce wizyta studyjna
w Madrycie,która została zorganizowana w ramach projektu “PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw” (WND-POKL.08.01.03-32-010/12). Uczestnicy wizyty studyjnej mieli możliwość zapoznania się
z doświadczeniami firm promujących CSR wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także realizujących CSR
na najwyższym poziomie.

W dniach 27 – 29 listopada 2013 r. miała miejsce wizyta studyjna w Madrycie,która została zorganizowana w ramach projektu “PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw” (WND-POKL.08.01.03-32-010/12). Uczestnicy wizyty studyjnej mieli możliwość zapoznania się
z doświadczeniami firm promujących CSR wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także realizujących CSR na najwyższym poziomie:

 • Club de Excelencia en Sostenibilidad to stowarzyszenie zrzeszające w swoich szeregach duże przedsiębiorstwa, które w swoim planie zarządzania stawiają na zrównoważony rozwój z trzech punktów widzenia: ekonomicznego, społecznego i ekologicznego.
  Ich projekty nastawione na maksymalne wykorzystanie instrumentów CSR, realizowane są w 80 krajach na całym świecie i mogą być wdrażane także w Polsce.
 • Foretica jest organizacją non-profit działającą na rzecz zasad etycznych i społecznej odpowiedzialności biznesu. Jej specyfika jest podobna do Club de Excelencia
  en Sostenibilidad. Zrzesza 200 członków, wśród których znajdują się duże firmy, spółki giełdowe, NGO, małe i średnie przedsiębiorstwa. To hiszpański lider we wdrażaniu rozwiązań CSR w firmach. Współpracuje m.in. z Komisją Europejską przy różnych projektach związanych z CSR.

  Jednym z ich flagowych projektów jest “Firma 2020”, który ma na celu zbadanie, jak będzie wyglądał CSR w firmach w roku 2020. Są trzy główne obszary, na których skupia się
  ten projekt:

  • bezrobocie – poszukiwane są firmy, które dadzą w przyszłości zatrudnienie;
  • zrównoważone miasto – nawiązanie do koncepcji “smart cities”, gdzie przestrzeń miejska ma być przyjazna dla mieszkańców;
  • inwestycje i upowszechnianie CSR.
 • Global Compact w Hiszpanii to inicjatywa polityczna skierowana do firm, które są zaangażowane w dostosowywanie działań i strategii związanych z dziesięcioma powszechnie przyjętymi zasadami w dziedzinie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Od 12 lat działają w sektorze CSR,
  a każdy z realizowanych przez nich projektów może być wdrożony także w Polsce.
 • Bank Santander bardzo mocno akcentuje w swojej działalności wdrażanie polityki CSR. Przedstawiciele banku podkreślają, że poprzez zrównoważony rozwój bank przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne oraz stabilnych relacji z interesariuszami. Produkty banku biorą pod uwagę
  nie tylko kryterium efektywności finansowej, ale także aspekty etyczne, społeczne
  i środowiskowe.

  Główny nacisk położony jest na edukację oraz inwestycje w szkolnictwo wyższe na całym świecie. W 2012 r. Bank Santander przeznaczył 182 mln euro na inwestycje społeczne.
  Z tego 130 mln euro przeznaczono na program związany ze szkolnictwem wyższym.

  Siedziba główna Banku Santander w Boadilla del Monte w pobliżu Madrytu jest wzorem firmy przyjaznej środowisku i pracownikom. Przy budowie kompleksu zmierzano
  do zachowania równowagi miedzy wymaganiami w zakresie funkcjonalnosci, a potrzebami pracowników, takimi jak przyjemność i relaks przy zachowaniu najwyższych norm środowiskowych.

 • Generalny Związek Zawodowy – Union General de Trabajadores przeprowadził badania nad wdrażaniem CSR w firmach. Badania te skupiły się głównie na kontekście pracowników i ich praw. Przedstawiciele związku podkreślali, że idea CSR jest niezwykle ważna do wdrożenia w krajach, gdzie nie ma praw pracowniczych gwarantowanych przez rząd danego państwa.

  Zwrócono też uwagę, że problemy z wdrażaniem CSR w MŚP wynikają głównie z braku środków finansowych i wiedzy / informacji.

Podsumowując można stwierdzić, że korzystanie z doświadczenia Hiszpanów z wdrażania CSR może się okazać bezcenne w warunkach polskich. Tym bardziej, że Hiszpania charakteryzuje się jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów małych i średnich przedsiębiorstw (ponad 99% firm)
w Unii Europejskiej, a to właśnie te przedsiębiorstwa mają największy problem z wdrożeniem CSR. W Hiszpanii pojawiają się problemy, z którymi także w Polsce będzie trzeba się zmierzyć. Największą barierą będzie przekonanie MŚP, że wdrażanie CSR nie musi być bardzo kosztowne, oraz że bardzo często realizują już CSR tylko o tym nie wiedzą, gdyż nie znają terminologii.