Certyfikaty hiszpańskie

IQNet SR 10

System zarządzania społeczną odpowiedzialnością.

IQNet SR 10 jest to międzynarodowy standard, który określa wymagania, jakie musi spełnić system zarządzania społeczną odpowiedzialnością, aby mógł zostać wdrożony do organizacji i przyczynić się do jej zrównoważonego rozwoju poprzez transparentne i etyczne zachowanie oraz wzięcie pod uwagę potrzeb i oczekiwań grup interesów.

Jest to standard dobrowolny, certyfikowany i zatwierdzony przez IQNet (największą międzynarodową sieć jednostek certyfikujących), która opiera się na specyfikacji społecznej odpowiedzialności 10 opracowanej przez AENOR (Hiszpańskie Stowarzyszenie Normalizacji i Certyfikacji) w 2009 roku.

Do głównych cech IQNet SR 10 zaliczyć można:

 • Integrowanie społecznej odpowiedzialności ze strategią i zarządzaniem organizacją.
 • Możliwość stosowana w różnych organizacjach, bez względu na jej cechy, lokalizację, zakres działalności i wielkość.
 • Zorientowanie na zarządzanie i ciągłą poprawę społecznej odpowiedzialności opartą o cykl DPCA.
 • Łatwość integrowania i kompatybilność z innymi systemami zarządzania opierającymi się o normy ISO i o modele rozpoznawane na całym świecie (ISO 9001, ISO14000, EFQM, OHSAS 18001, itp.).
 • Poprawa relacji z grupami interesu, z racji liczenia się z ich zdaniem i odpowiedzialność wobec nich.
 • Promowanie etycznego, transparentnego i dobrego zarządzania.
 • Pomoc organizacjom w spełnianiu wszystkich prawnych wymogów związanych z CSR.
 • Zbieranie i stosowanie w praktyce zasad, dyrektyw i rekomendacji zebranych w normie ISO 26000:2012.

EFR

Certyfikat zarządzania zgodnością i równością.

EFR jest to rozwiązanie, które ma na celu godzenie życia rodzinnego z zawodowym i równouprawnienie. Stanowi unikalne narzędzie dostarczające prostą i wysoce efektywną metodologię prowadzenia w firmach procesów z zakresu godzenia życia osobistego i zawodowego. Jest to model bazujący na procedurze ciągłego doskonalenia i odpowiadający nowej kulturze pracowniczej z zakresu CSR.

EFR został zaprojektowany w oparciu o kryteria, takie jak:

 • Profesjonalizm, śledzi zmiany kierunku zarządzania organizacją w stosunku do personelu. Stworzony na podstawie systemu wartości i kryteriów zarządzania firmą.
 • Transparentność i wiarygodność, zapewnia mierzalne i zauważalne wyniki dla pracownika i społeczeństwa, jak również dla pozostałych interesariuszy.
 • Elastyczność i ewolucjonizm, ciągła otwartość na samodoskonalenie się i rozwój, przy zachowaniu wspomnianej wcześniej przejrzystości i wiarygodności.