This is an example of a HTML caption with a link.
Dobre praktyki
Certyfikaty
Publikacje

Aktualności

Aktualności

W dniu 25.02.2015 r. w Restauracji Zamkowej w Szczecinie podsumowany zostanie projekt "PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw". Firmy, które wzięły udział w projekcie i wdrożyły strategię społecznej odpowiedzialności biznesu otrzymają tego dnia certyfikaty.

Konferencja będzie doskonałą okazją do omówienia wyzwań i barier, z jakimi spotkały się firmy z sektora MŚP z branż ICT, metalowej, spożywczej i turystycznej podczas wdrażania polityki CSR. Udowodnią, że wielu przedsiębiorców stosuje nieświadomy CSR – niezdefiniowany i nieusystematyzowany.

Dzięki udziałowi w projekcie firmy "oswoiły" liczne instrumenty CSR, nastawione głównie na korporacje. Co warte podkreślenia, modyfikacja formy nie zmieniła koncepcji CSR, a jednie zawężyła działania do tych najważniejszych dla MŚP. Przedsiębiorcy zrozumieli, że CSR nie jest działalnością filantropijną, z którą związane są wyłącznie wysokie koszty. Przekonali się, iż działania oparte na idei odpowiedzialnego biznesu muszą być spójne z podstawowymi celami firmy, a w rezultacie przynosić korzyści finansowe i pozafinansowe.

Ciekawostką konferencji będą kioski multimedialne marki Siegla, dzięki którym możliwe będzie dokładniejsze zapoznanie się z ideą projektu. Kioski należą do jedynego producenta tego typu rozwiązań w naszym województwie i jednego z niewielu w Polsce, który obecnie wprowadza na rynek nową linię kiosków, wyposażonych w najnowocześniejsze systemy komunikacji i prezentacji. Ich szerokie zastosowanie powoduje, że zainteresowanie tym produktem obecnie na świecie jest ogromne.

Zapraszamy zatem do udziału w konferencji.

Agenda:

 • 10:30 – 11:00
  Rejestracja uczestników konferencji
 • 11:00 – 11:15
  Powitanie gości
  Anna Kornacka, prezeska zarządu ZPPZ Lewiatan
 • 11:15 – 11:45
  Prezentacja projektu "CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw"
  Anna Kamińska-Glück, kierowniczka projektu
 • 11:45 – 12:15
  Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik budowania przewagi konkurencyjnej w biznesie.
  Justyna Sobeyko-Bejnarowicz, ekspertka ZPPZ Lewiatan
  Piotr Sobeyko-Bejnarowicz, wiceprezes ZPPZ Lewiatan
 • 12:15 – 12:45
  Przerwa kawowa
 • 12:45 – 13:15
  Od odpowiedzialności do efektywności.
  Łukasz Kowalik, ekspert ZPPZ Lewiatan
 • 13:15 – 13.45
  Budowanie strategii CSR w MSP.
  Ireneusz Miski, ekspert ZPPZ Lewiatan
 • 13:45 – 14:45
  Prezentacja dobrych wzorców CSR w Zachodniopomorskim. Nadanie certyfikatów CSR zachodniopomorskim przedsiębiorcom.
  Anna Kornacka, prezeska zarządu ZPPZ Lewiatan
 • 14:45 – 15:00
  Podsumowanie konferencji.
  Anna Kamińska-Glück, kierowniczka projektu
 • 15:00 – 15:30
  Poczęstunek

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję.

Zakończyliśmy pracę nad 4 filmami pokazującymi wdrażanie CSR w firmach naszego województwa. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z działaniami w:

Serdecznie zapraszamy na seminaria informacyjne CSR – EFR, które odbędą się:

 • 21 listopada br. w Szczecinku,
 • 24 listopada br. w Stargardzie Szczecińskim,
 • 4 grudnia br. w Szczecinie ( pobierz program seminarium ),
 • 9 grudnia br. w Koszalinie.

Podczas spotkań omówiona zostanie m.in. specyfika zasad CSR/ EFR oraz korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z ich wdrożenia. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki, stosowane w lokalnych firmach oraz certyfikacja CSR i EFR na podstawie doświadczeń uzyskanych podczas realizacji naszego projektu.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminariach zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu
w Szczecinie, osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Właśnie powstają filmy branżowe o tematyce CSR/ EFR, nagrywane z udziałem firm biorących udział w projekcie. Filmy propagują ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz firm przyjaznych rodzinie. Stanowią również pewien instruktaż dla tych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wdrażaniem certyfikatów w swoich firmach.

Docelowo powstaną cztery filmy pokazujące wdrażanie CSR w branżach kluczowych dla naszego województwa (metalowej, ICT, turystycznej i spożywczej). Na fotorelację z ich powstawania zapraszamy do galerii.

Z wielką radością informujemy, że model CSR/ EFR zostanie wdrożony w poniższych przedsiębiorstwach:

 • Systemy Biurowe Integracja Marcola i Wspólnicy spółka jawna,
 • Corker Tomasz Koremba,
 • Mentax.pl spółka jawna,
 • Auto Sieradzan,
 • Piekarnia s.c. Kamila Podgórska, Damian Kozubek, Jadwiga Kozubek,
 • Firma Orzech Jerzy Orzechowski, Restauracja Dąbska 7,
 • Hotel Zdrojowy Pro-Vita,
 • Zakład Produkcji Spożywczej "Dobosz" Daniel Dobosz,
 • MPS International Ltd. Sp. z o.o.

W ostatnich dwóch tygodniach na spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych intensywnie szukaliśmy w naszym województwie firm, w których moglibyśmy przeprowadzić modelowe wdrożenie strategii CSR/EFR, prowadzące do nadania certyfikatu. Spotkania odbyły się:

 • 7 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie Szczecińskim
 • 10 kwietnia br. na Statku Ładoga w Szczecinie
 • 15 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Wałcz
 • 17 kwietnia br. w restauracji Park Caffe w Koszalinie

Podczas spotkań omówiono m.in. założenia projektu, model CSR/EFR, możliwości i korzyści wdrożenia strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przykłady firm społecznie odpowiedzialnych. Serdecznie dziękujemy gospodarzom naszych spotkań za miłe przyjęcie
i pomoc w ich organizacji.

Nadal zapraszamy chętne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naszym projekcie. Udział ten jest bezpłatny. Na chętnych czekamy w Biurze Projektu w Szczecinie, osobiście, telefonicznie i mailowo.

W dniu 7 marca 2014 roku warsztaty z sektora turystycznego zakończyły trzeci i zarazem ostatni cykl trzydniowych warsztatów sektorowych. Ostatnie warsztaty zorientowane były na przeprowadzenie analizy procesu wdrażania modelu EFR, czyli modelu mającego na celu pogodzenie życia osobistego, rodzinnego i zawodowego. Spotkania były moderowane przez eksperta z Hiszpanii. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość swobodnej oceny mechanizmów, przedstawienia sugestii oraz rekomendacji do każdego z tematów zarówno pod kątem adaptacji, jak i z uwzględnieniem interesów pracodawców, pracowników oraz sektora jako całości.

W dniu 20 grudnia br. warsztatami z sektora ICT i metalowego zakończyliśmy drugi cykl spotkań partycypacyjnych projektu. Podczas dwóch trzydniowych warsztatów eksperci
z Hiszpanii zaprezentowali doświadczenia hiszpańskich przedsiębiorstw w trakcie wdrażania CSR w sektorze ICT i metalowym. Uczestnicy spotkania mieli okazję indywidualnie oraz grupowo odnieść się do działań realizowanych przez hiszpańskie firmy oraz przedstawić społecznie odpowiedzialne działania w ich otoczeniu.

W dniach 9 – 13 grudnia br. odbyły się drugie warsztaty partycypacyjne branży spożywczej
i turystycznej. Uczestnikami, podobnie jak podczas pierwszego spotkania, byli pracodawcy, pracownicy, przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele związków zawodowych oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Warsztaty miały na celu ukazanie doświadczeń hiszpańskich firm podczas wdrażania CSR w sektorze spożywczym oraz turystycznym. Ich moderatorem byli eksperci hiszpańscy, którzy reprezentują partnera projektu.

W dniach 27 – 29 listopada 2013 r. miała miejsce wizyta studyjna w Madrycie,która została zorganizowana w ramach projektu “PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw” (WND-POKL.08.01.03-32-010/12). Uczestnicy wizyty studyjnej mieli możliwość zapoznania się z doświadczeniami firm promujących CSR wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
a także realizujących CSR na najwyższym poziomie...

Czytaj dalej...

Wszystkim zainteresowanym problematyką CSR przypominamy, że od 01.10.2013 r. w ramach projektu działa Punkt Informacyjny CSR. Punkt znajduje się w centrum Szczecina przy ulicy Bohaterów Warszawy 31 lok. 12 (tel. 91 433 32 50, e-mail: csr(at)lewiatan.biz) i jest otwarty
od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 16.00.

Informujemy, że Biuro Turystyczne „Evatrans” Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie (70-346), przy ul. Żółkiewskiego 14, NIP 955-15-02-506, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Janusza Stanka złożyło najkorzystniejszą ofertę na organizację wizyty studyjnej w Madrycie. Wyjazd odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2013 roku.

Kierując się zasadą uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i efektywnego zarządzania finansami, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia polegającego na organizacji dwudniowej wizyty studyjnej dla 17 osób w Madrycie (Hiszpania) w listopadzie 2013r.

Czytaj dalej...

Warsztaty branży turystycznej, które odbyły się w dniach 23-25 września br. zakończyły cykl pierwszych spotkań partycypacyjnych. Miały one za zadanie wymianę informacji, doświadczeń i generowanie pomysłów związanych z tematyką CSR. Dziękujemy za uczestnictwo i aktywny udział!

Teraz przygotowujemy się do wizyty studyjnej w Madrycie. Celem wyjazdu jest zapoznanie osób uczestniczących w projekcie z rozwiązaniami stosowanymi przez hiszpańskie przedsiębiorstwa, sytuacji przed i po wprowadzeniu CSR, procedur i doświadczeń z procesu wdrażania, korzyści z jego stosowania dla pracowników, zarządu oraz firmy. Istotnym efektem wizyty studyjnej będzie stworzenie opracowania nr 2, czyli analiza, potrzeby i oczekiwania
w obszarze CSR w województwie zachodniopomorskim.

W dniach 23-25 września br. odbędą się pierwsze warsztaty branży turystycznej. Uczestnikami będę pracownicy, pracodawcy, przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele związków zawodowych oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego. Warsztaty mają na celu wymianę doświadczeń i spostrzeżeń z branży turystycznej oraz wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Ich moderatorem będą eksperci hiszpańscy, którzy reprezentują partnera projektu.

Warsztaty te zakończą cykl pierwszych spotkań partycypacyjnych naszego projektu.

W dniu 20 czerwca 2013 r. na Statku Ładoga odbyła się konferencja otwierająca realizację naszego projektu. Zaprezentowane na niej zostały doświadczenia przedsiębiorstw europejskich w zakresie wdrażania i stosowania standardów CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

Czytaj dalej...

Do tej pory odbyły się trzy warsztaty partycypacyjne: w dniach 20-22 czerwca 2013 r. branża IT na Statku Ładoga w Szczecinie, 8-10 lipca branża spożywcza w restauracji Biesiadna koło Stargardu Szczecińskiego oraz 11-13 lipca branża metalowa w hotelu Panorama w Szczecinie.

Czytaj dalej...

W dalszym ciągu trwa nabór na uczestniczki i uczestników warsztatów partycypacyjnych
z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze warunkami naboru.

Czytaj dalej...

Szybki dostęp

Serdecznie Państwa zapraszamy na Portal Funduszy Europejskich poświęcony Programowi Kapitał Ludzki (dofinansowanie EFS, szkolenia z EFS, szkolenia dla bezrobotnych). Znajdą tam Państwo informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne, jak również wiele ciekawych aktualności.

Przejdź do Portalu Funduszy Europejskich

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan w partnerstwie z Zachodniopomor­ską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Szczecinie oraz hiszpańską firmą
AC&G S.A. z Madrytu realizuje od 1 kwietnia 2013 r. projekt z komponentem ponad­narodowym pn. PWP CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw...

Czytaj dalej...

Działania w projekcie to m.in.: utworzenie 4 grup roboczych dla branży: IT, spożywczej, metalowej, turystycznej oraz warsztaty partycypacyjne. Zadaniem grupy roboczej jest adaptacja rozwiązań występujących w Hiszpanii do warunków lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem specyfiki 4 branż...

Czytaj dalej...

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to dobrowolne wdrożenie polityki i przyjęcie przez zarząd przedsiębiorstwa procedur do strategii zarządzania, w zgodzie z ustawo­dawstwem, które zapobiegają powstawaniu problemów społecznych, zatrudnienia, środowiska naturalnego oraz łamania praw człowieka...

Czytaj dalej...