Informacje o projekcie

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan (Lider Projektu) w partnerstwie
z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Szczecinie oraz hiszpańską firmą AC&G S.A. z Madrytu realizuje od 1 kwietnia 2013 r. projekt z komponentem ponad­narodowym pn. PWP CSR –
– nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw. (WND-POKL.08.01.03-32-010/12).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie skuteczności stosowania CSR i EFR oraz wzrost wiedzy na temat ich stosowania w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach poprzez dokonanie adaptacji rozwiązań z Hiszpanii do lutego 2015 roku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • dokonanie właściwej adaptacji modelu hiszpańskiego i przetestowanie jej w przedsiębiorstwach zachodniopomorskich,
  • przygotowanie metodologii wdrożenia certyfikatów CSR i EFR w oparciu o doświadczenia hiszpańskie,
  • upowszechnianie stosowania certyfikatów CSR i EFR na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego,
do pracodawców, pracowników, organizacji pracodawców, do związków zawodowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt będzie realizowany do 28 lutego 2015 roku. Efektem końcowym realizowanego projektu będzie wypracowanie modelu, według którego nadawane będą przedsiębiorcom certyfikaty CSR i EFR. Zarówno Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan, jak i Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości będą wydawać wymienione certyfikaty wszystkim zainteresowanym firmom, również po zakończeniu projektu.