Materiały do pobrania

Formularz

Kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika projektu.
 
 
 
Kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika projektu.

Archiwum

Pobierz

Prezentacja

Biznes na Pomorzu Zachodnim – zarabiamy czy pomagamy?
 
 
 
Biznes na Pomorzu Zachodnim – zarabiamy czy pomagamy?

Anna Kornacka

Pobierz

Prezentacja

Metodologia wdrażania certyfikatów i rozwiązań stosowanych w ramach CSR i EFR w hiszpańskich firmach
i instytucjach.
Metodologia wdrażania certyfikatów i rozwiązań stosowanych w ramach CSR i EFR w hiszpańskich firmach i instytucjach

Juan Pablo Concari Anzuola

Pobierz

Prezentacja

Przełamując lody – społeczna odpowiedzialność biznesu
na przykładzie rozwiązań skandynawskich.
 
Przełamując lody – społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie rozwiązań skandynawskich.

Ireneusz Miski

Pobierz

Prezentacja

Telepraca. Korzyść nie tylko wizerunkowa.
 
Telepraca. Korzyść nie tylko wizerunkowa.

Łukasz Kowalik

Pobierz

Prezentacja

CSR – Made in Germany.
 
 
CSR – Made in Germany.

dr Zbigniew Kamiński

Pobierz

Warsztaty

Tematy do dyskusji dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu.
Tematy do dyskusji dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu.

Archiwum

Pobierz

Prezentacja

Warsztaty na temat doświadczeń hiszpańskich firm podczas wdra-
żania CSR. Sektor spożywczy.
Sektor spożywczy.

Sektor spożywczy.

Pobierz

Prezentacja

Warsztaty na temat doświadczeń hiszpańskich firm podczas wdra-
żania CSR. Sektor turystyczny.
 
Sektor turystyczny.

Sektor turystyczny.

Pobierz

Prezentacja

Warsztaty na temat doświadczeń hiszpańskich firm podczas wdrażania CSR. Sektor ICT.
 
Sektor ICT.

Sektor ICT.

Pobierz

Prezentacja

Warsztaty na temat doświadczeń hiszpańskich firm podczas wdrażania CSR. Sektor metalowy.
 
Sektor metalowy.

Sektor metalowy.

Pobierz

Prezentacja

Metodologia wdrażania modelu EFR. Zarządzanie pogodzeniem życia osobistego, rodzinnego
i zawodowego.
Metodologia wdrażania modelu EFR.

Archiwum

Pobierz