O nas

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan repre­zentuje zachodniopomorskich przedsiębiorców od lipca 2006 r. W naszych szeregach skupiamy blisko 80 pracodawców z wielu branż, zatrudniających ponad 4500 pracowników.

Na rzecz regionalnego biznesu podejmujemy działania, których celem jest upowszechnianie dobrych praktyk zarządzania, wzmacnianie pozytywnego wizerunku pracodawców oraz doskonalenie polskiego prawa w świetle dynamicznej rzeczywistości gospodarczej i demograficznej.

Stając wobec wyzwań współczesnego rynku pracy i sytuacji gospodarczej regionu, służymy naszym Członkom stałą pomocą w zakresie doradztwa prawnego, finansowego, organizacyjnego i w zakresie pozyskiwania funduszy. Organizujemy także szkolenia oraz świadczymy pomoc z zakresu promocji, prowadzenia negocjacji i rokowań zbiorowych. Na bieżąco pomagamy przedsiębiorcom
w nawiązywaniu kontaktów oraz w wymianie doświadczeń..

Posiadamy przedstawicieli ZPPZ Lewiatan we wszystkich lokalnych gremiach opiniujących
i doradczych. Nasi przedstawiciele i eksperci zasiadają w kilkunastu ciałach mających realny wpływ na rozwój regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości takich jak:

 • Krajowej Sieci Tematycznej przy Centrum Projektów Europejskich – obszar adaptacyjność,
 • Grupie Tematycznej Infrastruktura,
 • Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego,
 • Radzie Innowacji i Nowoczesnych Technologii przy Marszałku Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia,
 • Zachodniopomorskim Komitecie Monitorującym RPO,
 • Zachodniopomorskiej Platformie Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego przy WUP,
 • Podkomitecie Monitorującym POKL,
 • Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin,
 • Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Szczecinie,
 • Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Stargardzie Szczecińskim,
 • Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Policach.

Jako reprezentanci zachodniopomorskiego biznesu jesteśmy stale obecni w mediach. Zabieramy głos w ważkich dyskusjach i podejmujemy się polemiki na tematy istotne dla naszych członków. Rozpoczęliśmy także długofalową i rzetelną współpracę z największym zachodniopomorskim dziennikiem - Kurierem Szczecińskim. Na łamach tej gazety ukazuje się co czwartek rubryka Lewiatan komentuje. W każdy piątek publikowany jest także Komentarz Lewiatana na portalu wzp24.pl. To głosy naszych Członków na temat bieżącej sytuacji gospodarczej. Współpracujemy także z redakcją Kwartalnika Bankowego, magazynu wydawanego przez GBS Bank.

Raz w miesiącu eksperci ZPPZ Lewiatan goszczą w audycji Lider realizowanej przez Polskie Radio Szczecin, dyskutując na temat bieżących spraw gospodarczych. W magazynie Szczecin in Progress ukazywały się omówienia aktualnych problemów oraz wydarzeń ZPPZ Lewiatan. We współpracy
z Telewizją Pomerania w roku 2012 zrealizowaliśmy cykl Kobiety w biznesie, przybliżający sylwetki zawodowe pań, które osiągnęły sukces w swojej branży.

Organizujemy cykliczne Lunche Biznesowe Lewiatana, czyli spotkania w gronie biznes - media, podczas których wspólnie omawiamy aktualną sytuację gospodarczą regionu. Spotkania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca w Restauracji Zamkowej w Szczecinie.

Obejmujemy patronatem wiele wydarzeń i konferencji. Ponadto od trzech lat organizujemy cykliczną konferencję pn. Biznes dla Regionu, Region dla Biznesu. Realizujemy wiele projektów własnych
i unijnych. Na szczególną uwagę zasługuje Szkoła Euroliderek - nowatorski, elitarny projekt edukacyjny, adresowany do kobiet planujących wzmocnienie swojej aktywności społeczno-zawodowej.

Działając w strukturze ZPPZ Lewiatan nasi Członkowie zyskują silne wsparcie i fachową pomoc
w osiąganiu postawionych celów.