Zapytania o cenę

05.06.2014

Specjalista
ds. monitoringu zewnętrznego
Specjalista ds. monitoringu zewnętrznego

05.06.2014

Pobierz

06.03.2014

Specjalista
ds. organizacyjno-finansowych
Specjalista ds. organizacyjno-finansowych

06.03.2014

Pobierz

01.02.2014

Wdrażanie modelu CSR
 
Wdrażanie modelu CSR

01.02.2014

Pobierz

03.01.2014

Uczestnik warsztatów
 
Uczestnik warsztatów

03.01.2014

Pobierz

02.12.2013

Uczestnik warsztatów
 
Uczestnik warsztatów

02.12.2013

Pobierz

03.10.2013

Kontrola merytoryczna
 
Kontrola merytoryczna

03.10.2013

Pobierz

01.09.2013

Specjalista prowadzący punkt informacyjny CSR
Specjalista prowadzący punkt informacyjny CSR

01.09.2013

Pobierz

17.06.2013

Wydruk
 
Wydruk

17.06.2013

Pobierz

03.06.2013

Kontrola merytoryczna modelu
 
Kontrola merytoryczna modelu

03.06.2013

Pobierz

27.05.2013

Uczestnik warsztatów
 
Uczestnik warsztatów

27.05.2013

Pobierz

17.05.2013

Tłumaczenie konferencji
 
Tłumaczenie konferencji

17.05.2013

Pobierz

10.05.2013

Specjalista
ds. organizacyjno-finansowych
Specjalista ds. organizacyjno-finansowych

10.05.2013

Pobierz

30.04.2013

Tłumaczenie pięciu opracowań
 
Tłumaczenie pięciu opracowań

30.04.2013

Pobierz

22.04.2013

Skład publikacji
 
Skład publikacji

22.04.2013

Pobierz

01.03.2013

Tłumacz
 
Tłumacz

01.03.2013

Pobierz

01.03.2013

Specjalista
ds. organizacyjno-finansowych
Specjalista ds. organizacyjno-finansowych

01.03.2013

Pobierz

01.03.2013

Specjalista
ds. monitoringu zewnętrznego
Specjalista ds. monitoringu zewnętrznego

01.03.2013

Pobierz

01.03.2013

Kierownik projektu
 
Kierownik projektu

01.03.2013

Pobierz