Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ZIRziP logo

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie zrzesza około 400 podmiotów. Współpracuje z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Organizacjami Pozarządowymi, uczelniami wyższymi, Ochotniczym Hufcem Pracy, centrami kształcenia.

Misją Organizacji jest kształcenie młodocianych, podwyższanie kwalifikacji zawodowych, świadczenie usług na najwyższym poziomie, przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, wspólne występowanie o fundusze z Unii Europejskiej, reprezentowanie rzemiosła, obrona praw i interesów rzemieślników i przedsiębiorców.

Jej działania i praca odbywają się z poszanowaniem prawa i godności. Mają na celu równanie do standardów europejskich i światowych. Potwierdzając kwalifikacje dyplomami i świadectwami czeladniczymi i mistrzowskimi, Izba bierze odpowiedzialność za wizerunek naszego rzemiosła także poza granicami kraju.

Poznaj naszego drugiego partnera: AC&G Estrategia e Innovación Empresalial